Betlémské světlo význam

Betlémské světlo význam

Betlémské světlo je jedním z nejvýznamnějších symbolů vánočního období. Představuje světlo, které bylo zapáleno v Betlémě, místě, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus. Betlémské světlo se stalo symbolem naděje, pokoje a světla ve tmě. V tomto článku se podíváme na význam Betlémského světla, jeho historii a putování, které přináší naději do mnoha částí světa.

Význam Betlémského světla 

Betlémské světlo je symbolem narození Ježíše Krista a představuje Boží přítomnost ve světě. Představuje naději a znamená, že světlo vítězí nad temnotou a zlem. Křesťané věří, že Betlémské světlo přináší pokoj, lásku a radost a zároveň povzbuzuje k šíření těchto hodnot ve světě.

Historie Betlémského světla 

Tradice Betlémského světla sahá až do roku 1986, kdy byla zahájena iniciativa Rakouského skautského svazu. Skauti z Rakouska se rozhodli, že přinesou plamen ze svíčky z Betlémské jeskyně, která je tradičně považována za místo narození Ježíše Krista. Od té doby se Betlémské světlo každoročně rozšiřuje po celém světě.

Putování Betlémského světla 

Betlémské světlo putuje z Betléma do mnoha zemí po celém světě. Každoročně ho skauti přenášejí do Vídně, kde je slavnostně předáno zástupcům různých skautských organizací. Poté je světlo přeneseno do dalších zemí a měst, často v rámci slavnostních ceremonií. Putování Betlémského světla je zároveň symbolem spojení mezi různými kulturami a náboženstvími a vyjadřuje touhu po míru a porozumění. Díky této tradici si může každý přinést Betlémské světlo do svého domova a využít jej třeba pro zapálení adventních svíček.

Betlémské světlo význam a jeho putování

Významové aspekty Betlémského světla 

Betlémské světlo má několik důležitých významových aspektů:

  1. Symbolika světla: Betlémské světlo představuje symbol světla, které proniká temnotou a přináší naději. Je znamením Boží přítomnosti a lásky v našem světě.
  2. Víra a naděje: Betlémské světlo vyjadřuje víru v přítomnost Boží a přináší naději na lepší a mírovou budoucnost.
  3. Jednota a bratrství: Putování Betlémského světla propojuje lidi z různých zemí a kultur. Přináší sdílenou zkušenost a vyjadřuje touhu po jednotě a bratrství mezi lidmi.
  4. Poselství míru: Betlémské světlo je také symbolem míru a vyjadřuje touhu po mírovém soužití a harmonii mezi lidmi a národy.

Závěrem 

Betlémské světlo je důležitým symbolem vánočního období. Jeho význam spočívá v představování světla, naděje, lásky a pokoje. Putování Betlémského světla přináší jeho symboliku do mnoha zemí, kde připomíná důležité hodnoty a povzbuzuje k jednotě, míru a porozumění. Betlémské světlo je pozitivním a inspirativním symbolem, který přináší naději a vyjadřuje touhu po lepším světě.

Vyberte si voňavé svíčky