Která svíčka na adventním věnci se zapaluje první

Která svíčka na adventním věnci se zapaluje první

Adventní věnec, zdobený čtyřmi svíčkami, je tradičním symbolem vánočního období. Každá svíčka na věnci má svou symboliku a představuje důležitý prvek při přípravě na Vánoce. Je zajímavé, že nejenže mají svíčky svá vlastní jména, ale také je určeno pořadí jejich zapalování proti směru hodinových ručiček. Podívejme se blíže na symboliku každé svíčky a tradici, která se s tímto pořadím pojí.

Která svíčka na adventním věnci se zapaluje první

Svíce proroků - Naděje 

První svíčka, která se zapaluje na adventním věnci, se nazývá "svíce proroků" a symbolizuje naději. Tato svíčka připomíná proroky, kteří očekávali příchod Mesiáše. Její plamen září jako světlo naděje uprostřed adventního období.

Betlémská svíčka - Láska 

Druhá svíčka na adventním věnci se nazývá "betlémská svíčka" a představuje lásku. Je pojmenována podle místa, kde se narodil Ježíš Kristus, a symbolizuje Boží lásku, která byla zjevena světu skrze narození Ježíše v Betlémě.

Pastýřská svíčka - Radost 

Třetí svíčka, nazývaná "pastýřská svíčka", vyjadřuje radost. Symbolizuje radost, kterou pociťovali pastýři, když se dozvěděli o narození Spasitele a šli se mu poklonit. Tato svíčka přináší radostné očekávání blížících se Vánoc.

Andělská svíčka - Mír a pokoj 

Čtvrtá svíčka na adventním věnci je nazývána "andělská svíčka" a symbolizuje mír a pokoj. Představuje anděly, kteří zvěstovali radostnou zprávu o narození Ježíše Krista. Její plamen připomíná poselství Božího pokoje a přání míru mezi lidmi.

Kristova svíčka - Vánoce 

Na Štědrý den a Boží hod vánoční může být zapálena pátá svíčka, nazývaná "Kristova svíčka". Tato svíčka symbolizuje samotného Ježíše Krista a jeho příchod na svět. Je vyhrazena pro slavnostní chvíle Vánoc a připomíná nám, že Kristus je centrem našeho vánočního oslavování.

Závěr 

Adventní věnec se čtyřmi svíčkami je nejen krásnou vánoční tradicí, ale také přináší hluboký duchovní význam. Každá svíčka na věnci má svou symboliku a představuje určitý aspekt adventního období. Zapalování svíček na adventním věnci proti směru hodinových ručiček dodává této tradici zvláštní rituální atmosféru.

Ať už se jedná o svíci proroků, betlémskou, pastýřskou nebo andělskou svíčku, každá z nich nás přibližuje ke Kristově narození a vyjadřuje důležité hodnoty jako naději, lásku, radost, mír a pokoj. A pátá svíčka, Kristova svíčka, nás pak provází přímo během vánočních svátků, kdy slavíme narození Ježíše Krista.

Prohlédněte si zdravotně nezávadné adventní svíčky