Z čeho se vyrábí vosk

Z čeho se vyrábí vosk

Vosk se vyrábí z přírodních materiálů, jako jsou sójové boby, kokosový nebo palmový olej nebo z včelího vosku. Vyrábí se ale také z ropy a takový vosk se nazývá parafínový vosk. Tento vosk může být při jeho hoření zdraví škodlivý.

Z přírodních vosků se vyrábějí zdravotně nezávadné svíčky.

Z čeho se vyrábí jednotlivé druhy vosku  

Postupně si ukážeme, z čeho a jak se vyrábí nejpoužívanější svíčkařské vosky.

Výroba včelího vosku  

Včelí vosk je přirozeně produkován včelami v jejich voskových žlázách. Pro získání většího množství vosku se používají speciální úly, ve kterých jsou včely umístěny.

Proces výroby včelího vosku probíhá následujícím způsobem:

 1. Vytvoření voskových pláství: Včely produkují vosk z voskových žláz, které jsou umístěny na břišní straně jejich těla. Po konzumaci nektaru nebo medu se v voskových žlázách vytváří vosk, který se vylučuje ven.
 2. Sběr vosku: Včelaři umístí speciální plástve do úlu, kde se včely přidají a vytvoří na nich voskové plástve. Když jsou voskové plástve hotové, jsou opatrně odebrány a vosk se odloučí od plástů.
 3. Čištění vosku: Odloučený vosk se následně čistí a filtruje, aby se odstranily nečistoty a včelí zbytky.
 4. Využití vosku: Čistý včelí vosk se může použít k výrobě svíček, kosmetiky a dalších produktů. Vosk se dále upravuje, aby se dosáhlo požadované konzistence a vlastností, například přidáním aditiv a barviv.

Je důležité zdůraznit, že včelí vosk je přírodní produkt a jeho výroba nezahrnuje použití chemických látek. Včely jsou důležitými opylovači a ochrana včelstev je zásadní pro udržení ekologické rovnováhy.

Výroba sójového vosku  

Sójový vosk se vyrábí z oleje, který se získává ze sójových bobů. Proces výroby sójového vosku může probíhat následujícím způsobem:

 1. Mletí sójových bobů: Sójové boby se nejprve namočí a poté se rozdrtí na jemné kousky.
 2. Extrakce oleje: Získané kousky sójových bobů se pak extrahují pomocí rozpouštědel, jako je hexan, aby se z nich získal sójový olej.
 3. Čištění oleje: Získaný sójový olej se nejprve hrubě filtrován, aby se oddělily větší nečistoty. Poté se olej dále čistí a rafinuje, aby se dosáhlo požadované kvality.
 4. Získání vosku: Z rafinovaného sójového oleje se pak získává vosk. Proces zahrnuje krystalizaci, kdy se olej chladí a poté se odděluje vosková vrstva od tekutého oleje. Tento vosk se pak čistí a filtrová se, aby se odstranily další nečistoty.
 5. Úprava vosku: Získaný sójový vosk se může dále upravovat, aby se dosáhlo požadované konzistence a vlastností. To zahrnuje například přidávání aditiv a barviv.
 6. Balení: Hotový sójový vosk se pak balí do bloků nebo plástů a je připraven k použití při výrobě svíček, kosmetiky a dalších produktů.

Sójový vosk se vyrábí ze suroviny, která je obnovitelná a mnoho lidí ho považuje za ekologičtější alternativu k parafínovému vosku, protože neobsahuje ropné produkty a jeho výroba má menší dopad na životní prostředí.

Vyzkoušejte naše ručně lité sójové svíčky.

Výroba palmového vosku 

Palmový vosk se získává z oleje, který se získává z plodů olejové palmy. Proces výroby palmového vosku může probíhat následujícím způsobem:

 1. Sklizeň plodů olejové palmy: Plody olejové palmy se sklízejí ručně nebo stroji a odstraňují se z nich vnější vrstvy, jako jsou kůra a ovoce.
 2. Lisování oleje: Zbytky plodů se pak lisují, aby se získal olej. Tento olej je nejprve hrubě filtrován, aby se oddělily větší nečistoty.
 3. Čištění oleje: Získaný sójový olej se nejprve hrubě filtrován, aby se oddělily větší nečistoty. Poté se olej dále čistí a rafinuje, aby se dosáhlo požadované kvality.
 4. Rafinace oleje: Získaný olej se pak rafinuje, což zahrnuje různé procesy čištění, jako je například deodorizace, aby se odstranily nepříjemné zápachy. Tento proces také zahrnuje odbarvování a další úpravy, aby se dosáhlo požadované kvality.
 5. Získání palmového vosku: Z rafinovaného oleje se pak získává vosk. Proces zahrnuje krystalizaci, kdy se olej chladí a poté se odděluje vosková vrstva od tekutého oleje. Tento vosk se pak čistí a filtrová se, aby se odstranily další nečistoty.
 6. Balení: Hotový palmový vosk se pak balí do bloků nebo plástů a je připraven k použití při výrobě svíček, kosmetiky a dalších produktů.

Je třeba poznamenat, že v posledních letech se množství kritiky snáší na výrobu palmového oleje a vosku kvůli negativním dopadům na životní prostředí a lidská práva. Některé palmy se pěstují na úkor degradace půdy a ztráty biodiverzity, zatímco tisíce lidí vyrábějí tento olej v podmínkách nucené práce a sociálního vyloučení.

Výroba kokosového vosku 

Kokosový vosk se vyrábí z oleje, který se získává z bílé dužiny kokosových ořechů. Proces výroby kokosového vosku může probíhat následujícím způsobem:

 1. Sklizeň kokosových ořechů: Kokosové ořechy se sklízejí a ořechy se očistí od vnějších vrstev, jako je kůra a vlákna.
 2. Rozdrcení dužiny: Bílá dužina kokosových ořechů se pak rozdrtí a vytlačí se z ní kokosový olej.
 3. Čištění oleje: Získaný olej se nejprve hrubě filtrován, aby se oddělily větší nečistoty. Poté se olej dále čistí a rafinuje, aby se dosáhlo požadované kvality.
 4. Získání vosku: Z rafinovaného oleje se pak získává vosk. Proces zahrnuje krystalizaci, kdy se olej chladí a poté se odděluje vosková vrstva od tekutého oleje. Tento vosk se pak čistí a filtrová se, aby se odstranily další nečistoty.
 5. Úprava vosku: Získaný vosk se může dále upravovat, aby se dosáhlo požadované konzistence a vlastností. To zahrnuje například přidávání aditiv a barviv.
 6. Balení: Hotový kokosový vosk se pak balí do bloků nebo plástů a je připraven k použití při výrobě svíček, kosmetiky a dalších produktů.

Kokosový vosk se vyrábí ze suroviny, která je obnovitelná a má mnoho dalších využití, takže se často považuje za ekologičtější alternativu k parafínovému vosku.

Výroba parafínového vosku  

Parafínový vosk je syntetický vosk, který se vyrábí z ropy. Proces výroby parafínového vosku je následující:

 1. Těžba ropy: Nejprve se musí těžit ropa z podzemních ložisek. Ropa se získává vrtnými plošinami, které vrtají hluboko do země a čerpají ropu na povrch.
 2. Rafinace ropy: Ropa obsahuje různé sloučeniny, jako jsou uhlovodíky, síry a dusíkaté sloučeniny. Pro výrobu parafínu se ropa musí očistit a zbavit těchto nečistot a dalších složek, které by mohly ovlivnit kvalitu vosku.
 3. Destilace ropy: Po rafinaci se ropa destiluje, což je proces, při kterém se z ropy oddělují různé složky podle jejich bodu varu. To zahrnuje oddělení parafínu, který má nízký bod tání.
 4. Hydrokrakování: Parafín se vyrábí z látek s vyšším bodem varu, které se během procesu hydrokrakování rozštěpí na menší molekuly, včetně parafínu.
 5. Filtrace a další úpravy: Hotový parafínový vosk musí být vyčištěn a upraven, aby se dosáhlo požadované kvality, barvy a konzistence. To zahrnuje filtrace a další úpravy, jako je přidávání různých aditiv, které mohou ovlivnit vlastnosti vosku, jako jsou jeho tvarovatelnost a pevnost.
 6. Balení: Hotový parafínový vosk se pak balí do bloků, plástů nebo koulí a je připraven k použití při výrobě svíček, kosmetiky a dalších produktů.

Výroba parafínového vosku je poměrně jednoduchá a levná v porovnání s výrobou včelího vosku. Nicméně, parafínový vosk není přírodní produkt, a také může obsahovat různé chemické látky a aditiva, které mohou být nezdravé nebo škodlivé pro životní prostředí.

 

Existují samozřejmě další druhy vosků, ale výše zmíněné patří mezi nejpoužívanější pro výrobu svíček.

Prohlédněte si zdravotně nezávadné svíčky