Jaký mají jednotlivé adventní svíčky význam?

JAKÝ MAJÍ JEDNOTLIVÉ ADVENTNÍ SVÍČKY VÝZNAM?

Zapalování čtyř svíček na adventním věnci je nedílnou součástí Vánočních tradic většiny českých domácností. Víte ale, kde se adventní věnec vzal a že každá adventní svíčka má svůj jedinečný význam?

 

Historie adventního věnce 

Historie zapalování svíček na adventním věnci není tak stará, jak byste si mohli myslet. První věnce tak, jak je známe dnes se začaly objevovat až koncem koncem 19. století. Neobjevily se jen tak. Jejich původ je pravděpodobně inspirován židovskou Chanukou (svátek světel). Během tohoto svátku lidé postupně zapalují osm svíček na speciálním svícnu. Některé zdroje uvádějí, že inspirací pro moderní křesťanské věnce mohl být zvyk dávných Germánů, kteří v zimě zapalovali oheň uprostřed zeleného kruhu. Tím znázorňovali Slunce.

Nicméně až koncem 19. století se vzhledu dnešním adventním věncům přiblížil Johann Hinrich Wichern - pedagog a kněz z Hamburka. Svého času působící jako učitel v sirotčinci. Děti umístěné v sirotčinci se ho před Vánoci chodily často ptát, kdy už přijde Štědrý den. Učitele napadlo, že by mohl dětem dlouhé čekání zpříjemnit a zároveň jim pomoci s orientací, kolik dní musejí ještě počkat, než se konečně onoho dne dočkají. Den před začátkem prosince nechal na strop společné jídelny zavěsit kolo od vozu, na které umístil celkem 23 svíček. Za každý zbývající den jednu svíčku. 19 z těchto svíček bylo červených a zbývající 4 bílé. Děti dostaly důležitý úkol a každý den postupně zapalovaly jednu červenou svíčku. Bílé svíčky zapalovaly pouze o každé adventní neděli.

Netrvalo dlouho a nápad s měřením dnů do Vánoc pomocí svíček se rozšířil do kostelů v Cáchách s drobnou úpravou. Věnce obsahovaly pouze 4 svíčky, znázorňující 4 adventní neděle. Přesně tak, jak je tomu i dnes. U nás se zvyk uchytil až ve druhé polovině 20. století. Nejvíce se poté rozšířil až po pádu komunismu.

 

Zdobení adventního věnce 

Dnes si většina z nás zdobí adventní věnec, podle vkusu a barev domácnosti. Tomu tak ale nebylo vždy, protože i zdobení věnce mělo svá jasná pravidla. Pokud byste se jimi chtěli řídit, pak na adventní věnec rozhodně nedávejte žádnou umělou dekoraci a vynechte květy a to i ty sušené. Sušený květ totiž znázorňuje konec něčeho, což je v přímém rozporu se symbolikou Vánoc, které znázorňují začátek.

 

         
      Vhodnou dekorací jsou pak plody, které v sobě nesou zárodek něčeho nového,
      či zakuklené přání pro hospodáře a jeho hospodářství. Vhodnými plody jsou
      oříšek, makovička (symbolizuje hojnost množení) nebo šiška (symbolika peněz).
      Samotný slaměný věnec symbolizuje věčnost a dříve se věřilo, že odhání zlé
      duchy.


      Dominantou adventního věnce jsou samozřejmě 4 svíčky. Jejich barva se liší dle
      vyznání, ale význam adventních svíček je jen jeden. Dle tradic je možné
      adventní svíčky rozložit do kruhu (zapalujte proti směru hodinových ručiček)
      nebo za sebou (pak zapalujte zleva doprava).  

       
      

Adventní svíčky a jejich význam  

Samotná barva jednotlivých adventních svíček má svůj význam. Protestanti používají červené svíčky, které značí život a lásku. Katolíci své věnce a svíčky ladí do fialové barvy symbolizující obřadnosti, zadumání, či přemýšlení.

První adventní neděli (železná) se zapaluje svíčka pojmenovaná Naděje nebo také Svíce proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Druhou zapálenou svíčkou je Betlémská svíce, zapalovaná za mír a představuje Ježíškovy jesličky. K druhé adventní neděli (bronzové) se pojí také tradice, při které děvčata vybíhají z domu s cílem uříznout větvičku, které může rozkvést do Vánoc. Obvykle zlatý déšť nebo třešeň. Pokud větvička vykvete do Vánoc, předpovídá tak děvčeti svatbu a do Vašeho domova přináší štěstí.

Obě tyto svíčky mají v katolických rodinách fialovou barvu.

Změna přichází se třetí adventní nedělí (stříbrnou), během které je zapálena Pastýřská svíce symbolizující mír. Tato svíčka může být růžová, protože růžová je barvou radosti a v tomto případě vyjadřuje radost z blížícího se konce půstu.

O čtvrté adventní neděli (zlaté) by měla být opět zapálena fialová svíčka, která symbolizuje lásku a je označovaná za Andělskou. Tuto neděli již hoří všechny 4 svíčky na věnci najednou. Tradice zapalování svíček postupně není náhodná a má také svou symboliku. Znázorňuje rostoucí očekávání z narození Ježíše Krista.

Pátá svíčka. Ano, to není omyl. K adventnímu věnci se na Štědrý den dle tradic přidává ještě jedna svíčka zpravidla bílé barvy. Bílá je totiž barvou naděje a symbolizuje bílé světlo, které poráží tmu. I proto by měla být zapálena až po západu Slunce a symbolizuje samotného Krista. Bílá barva páté svíčky je společná pro katolíky i protestanty. Svíčku byste měli vložit do středu věnce. V tento sváteční den by navíc už neměl být věnec umístěný na jídelním stole, ale někde stranou.

 

 

        Dnes se barvy svíček už tolik nedodržují a lidé si jejich barvu volí tak,
      aby se jim hodily do domácnosti. Nejpopulárnější jsou pak svíčky
      červené, zlaté a bílé, které značí sváteční atmosféru. Pokud byste
      přeci jen chtěli zachovat katolické zvyky ohledně barev svíček, ale
      fialová s růžovou se Vám do bytu nehodí, lze si jednoduše pomoci
      barevnými stuhami.  

      Jedna zajímavost na konec. Svíčky na Štědrý den by měla sfouknout
      pouze žena se jménem Marie. Jedině tak se zabrání tomu, aby se
      neztratilo požehnání.

 

   

Máte už adventní svíčky pro letošní Vánoce? V naší malé svíčkárně jsme pro Vás ručně vyrobili zdravotně nezávadné adventní svíčky ze sójového vosku. Vybírejte z různých velikostí.

Prohlédněte si zdravotně nezávadné adventní svíčky