Plamen svíčky a jeho význam

PLAMEN SVÍČKY A JEHO VÝZNAM

Svíčky neodmyslitelně patří k významným událostem lidského života. Každé narozeniny dáváme na dorty svíčky a při jejich sfouknutí by měl oslavenec myslet na nějaké přání. Svíčky patří tedy nejen k novému životu, ale i k jeho poslední fázi, kdy se se zesnulým loučíme. Také každý rok o Dušičkách vzpomínáme na ty, kteří nás opustili a zapalujeme svíčky. V plápolajícím plameni je něco zvláštního a symbolického.

Jednou jsem se sám přistihl, jak při testování nové vůně svíčky koukám už deset minut do ohně. Jistě nejsem sám, koho plápolající oheň doslova uhrane a fascinuje. Co je tím kouzlem, které nás k plamenu svíčky přitahuje? Jaký význam samotný plamen svíčky má?

 

VÝZNAM SVÍČKY A JEJÍHO PLAMENE 

Svíčka a její plamen symbolizují světlo v temnotě života. Někteří v něm vidí naději, protože i plamínek malé svíčky dokáže porazit nekonečnou temnotu. Plamen také uklidňuje a dodává nám pocit bezpečí. To je v nás zakořeněno již od počátku lidstva, protože oheň v jakékoliv podobě zaháněl nebezpečné predátory skrývající se pod rouškou tmy a dodával lidem pocit bezpečí.

Svůj význam nemá jen plamen svíčky, ale každá její část. Vosk značí čisté tělo člověka, knot je duše, světlo je láska, plamen je božství, oheň je poslušnost a teplo pokora.

 

         Pokud se na to podíváte ještě z jiného úhlu pohledu, tak svíčky mohou být
      považovány za symbol sounáležitosti a rovnosti. Již od pradávna se totiž
      bohatí i chudí setkávali při svitu svíček, aby se modlili, truchlili, či oslavovali. V
      takové okamžiky se naprosto stíraly sociální rozdíly.

      Někteří lidé dokonce věří, že plamen svíčky má až magickou moc. Věří, že je
      to právě plamen svíčky, který předává naše přání vesmíru a zároveň vyzařuje
      univerzální energii, která je prostředkem, jak komunikovat s nebesy. Každý v
      plamenu vidí něco jiného. Ostatně i to je důkazem, jak fascinující plamen
      svíčky pro lidské oko a mysl je.
     

PLAMENY SVÍČKY - VÝZNAM PODLE ZPŮSOBU HOŘENÍ  

Pokud věříte na mystično a magickou sílu svíček, můžete z chování plamene svíčky při hoření přikládat různý význam. Obzvláště pak, pokud pálení svíček spojujete s různými kouzelnými rituály a samotným kouzlením. Zde jsou obecně respektované výklady pro různé chování plamene.

VÝZNAM BAREV PLAMENE SVÍČKY  

Plamen svíčky může mít několik barev a každá z těchto barev má svůj vlastní výklad.

MODRÝ PLAMEN 

Mezi všemi barvami plamene svíčky je modrý plamen nepochybně nejsilnějším plamenem svíčky. Modrý plamen svíčky znázorňuje přítomnost víly, anděla nebo ducha.

ŽLUTÝ A ČERVENÝ PLAMEN 

Plamen svíčky hořící žlutě nebo červeně znázorňuje, že není svíčka pálena duchovní energií, ale “jen” světskou energií. Nicméně i tato energie může být mocná.

VÝZNAM “TANCUJÍCÍHO” PLAMENE 

Takto hořící plamen svíčky si můžete vyložit jako znamení, že kouzlo má moc fungovat, ale pravděpodobně s sebou přináší i problémy a odpor. Interpretace ale závisí také na výšce plamene. Pokud plamen svíčky vyskočí výše, pak je zde větší odpor.

VÝZNAM PRSKAJÍCÍHO A PRASKAJÍCÍHO PLAMENE 

Plamen svíčky, který prská a praská, může naznačovat formu komunikace. Intenzita prskání a praskání určuje intenzitu komunikace. Hlasité praskání a časté prskání varuje před hádkami.

POZOR: Toto platí pouze u svíček s bavlněným knotem. Pro svíčky s dřevěným knotem je praskání přirozeným projevem hoření.


Tancující plamínek svíčky


VÝZNAM BLIKAJÍCÍHO PLAMENE SVÍČKY
 

Někteří věří, že blikající plamen svíčky oznamuje příchod ducha. Dalším tradičním výkladem je, že se jedná o silné, téměř syrové emoce, které mohou vést k hádkám. Někteří výklad upřesňují podle světových stran, ke kterým se plamen svíčky naklání:

  • Sever - plamen směřující na sever značí, že magie nepochází od žádného ducha (ze spirituálna), ale z fyzična.
  • Jih - Váš záměr je obklopen velkým množstvím fyzické energie.
  • Východ - Na východ blikající plamen svíčky ukazuje, že vaše kouzlo funguje svou mentální částí.
  • Západ - Tento směr mihotavého plamene svíčky ukazuje, že energie a hloubka velmi silných emocí jsou součástí Vašeho kouzla.

VÝZNAM VYSOKÉHO PLAMENE SVÍČKY  

Silný a vysoký plamen svíčky je známkou odhodlání. Odráží to, že můžete dosáhnout čehokoliv, co chcete.

VÝZNAM NÍZKÉHO PLAMENE SVÍČKY 

Je to známka nízké energie, která znamená, že požadovaného úspěchu nebude dosaženo. Pokud je plamen stálý, pak můžete dosáhnout svého cíle tím, že vytrváte. Pokud je slabý, kouzlo nebude fungovat. Pokud však začne pomalu sílit, znamená to, že se uvolnila negativní energie a můžete svého cíle dosáhnout.

VÝZNAM ROZDVOJENÉHO PLAMENE Z JEDNOHO KNOTU SVÍČKY  

Existují dva protikladné výklady. Některé zdroje uvádějí, že rozdvojení plamene svíčky znamená přítomnost dvou druhů energií. Jiné zdroje však uvádějí, že účinnost Vašeho kouzla bude sníženo na polovinu.

VÝZNAM STÁLÉHO PLAMENE  

Když je plamen stálý, odráží to, že kouzlo dělá to, co dělat má, a jsou za ním silné pozitivní energie.

CO KDYŽ PLAMEN ZHASNE  

Samovolné zhasnutí svíčky pak bývá považováno za zlé znamení. Některé zdroje si jej však vykládají tak, že bylo Vaše kouzlo přijato a může svou činnost ukončit.

A teď zpátky na zem. Většina těchto projevů plamínku je způsobena postupem výroby nebo podmínkami hoření. Je však čistě na Vás a Vaší víře, jak si znamení vyložíte. :)

 

Věříte na magii svíček?

Prohlédněte si zdravotně nezávadné svíčky