Kdo nosí dárky ve světě

Kdo nosí dárky ve světě

Vánoční období je časem radosti, lásky a dárků, a každá země má své vlastní tradice ohledně toho, kdo přináší tyto dary. Po celém světě existuje rozmanitá paleta postav, které mají za úkol nosit vánoční dárky dětem. Od známých postav jako Santa Claus a Ježíšek po méně známé postavy jako Christkind a Joulupukki, každá kultura a každá země má svůj unikátní způsob, jak oslavit a předávat dárky o Vánocích.

Santa Claus

V tomto článku se podíváme na různé země a zjistíme, kdo nosí dárky v jejich vánočních tradicích. Získáte přehled o tom, jak se tato postava nazývá, jak vypadá a jaké jsou spojené tradice. Prozkoumáme odlišné kultury, od Německa a jeho Christkind po Finsko a jeho Joulupukki. Zjistíme také, že v některých zemích se kombinuje více postav, které přinášejí dárky v různých časech a za různých okolností.

Nahlédneme do anglického, italského, norského, polského, španělského, čínského a rakouského vánočního světa a objevíme pestrou mozaiku tradic spojených s nošením dárků. Každá postava představuje unikátní aspekt a příběh, který odráží hodnoty a kulturní bohatství dané země.

Připravte se na magickou cestu, která vás provede různými vánočními tradicemi a ukáže vám, jak rozmanité mohou být způsoby, jak přinášet radost dětem během nejkrásnějšího období roku. Od starověkých legend po moderní ikony, naše cesta nám poskytne vhled do fascinujícího světa Vánoc a dárků po celém světě.

Kdo nosí dárky v německu 

V Německu na Vánoce nosí dárky postava nazývaná "Christkind" (Ježíšek) nebo "Weihnachtsmann" (Vánoční muž).

V některých částech Německa je tradicí, že dárky přináší Christkind. Tato postava je obvykle zobrazena jako andělské dítě s křídly a vlněnými vlasy a nosí dárky pro děti. Christkind je spojován s křesťanskou tradicí a symbolizuje narození Ježíše Krista.

Ve většině částí Německa je však běžné, že dárky přináší Weihnachtsmann, což je německá verze Santa Clause. Weihnachtsmann je zobrazen jako tlustý muž s bílým plnovousem a červeným oblekem, který nosí dárky v pytli a přichází na saních tažených soby.

V některých rodinách může být kombinace obou postav. Například Christkind může přinést dárky na Štědrý den (24. prosince), zatímco Weihnachtsmann může přijít na návštěvu 6. prosince, kdy je ve východní části Německa oslavován Sv. Mikuláš.

Kdo nosí dárky v itálii 

V Itálii jsou dárky na Vánoce tradičně rozdávány postavou zvanou "Babbo Natale", což znamená Otec Vánoc.

Babbo Natale je italská verze Santa Clause a je často zobrazován jako tlustý muž s bílým plnovousem a červeným oblekem. Podobně jako v jiných zemích, Babbo Natale přináší dárky dětem na Boží hod, tedy 25. prosince. Nicméně v některých rodinách se mohou Vánoce slavit už 24. prosince. Vstupuje do domů přes dveře a zanechává dárky pod vánočním stromem.

Postava Babbo Natale byla silně ovlivněna západními tradicemi a v posledních letech získává na popularitě.

Je důležité si uvědomit, že vánoční tradice a zvyky se mohou mírně lišit v různých regionech Itálie a také v jednotlivých rodinách. Nicméně v současné době je Babbo Natale nejběžnější postavou spojenou s nošením dárků v italské vánoční kultuře.

Kdo nosí dárky ve francii 

Ve Francii na Vánoce jsou dárky tradičně přinášeny postavou nazývanou "Père Noël" (Otec Vánoce) nebo také "Saint Nicolas" (Sv. Mikuláš).

Père Noël je francouzská verze Santa Clause a je zobrazován jako tlustý muž s bílým plnovousem a červeným oblekem, podobně jako ve většině západních zemí. Père Noël je spojen s tradicí nosit dárky pro děti na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Podobně jako jeho americký protějšek, Père Noël přichází na saních tažených soby a vstupuje do domů přes komín, aby zanechal dárky pod vánoční stromek.

Saně tažené soby

V některých regionech Francie, zejména ve východní části, se na Vánoce oslavuje také postava Saint Nicolase. Saint Nicolas je tradiční postavou, která je spojována s křesťanskou tradicí a přináší dárky dětem 6. prosince. Oslavy sv. Mikuláše jsou ve Francii spojeny s pověstmi a folklorem, kdy Saint Nicolas přichází na bílém koni a vybírá, zda byly děti během roku hodné či nezbedné.

V některých rodinách může být kombinace obou postav, kdy Père Noël přináší dárky na Štědrý večer a Saint Nicolas na 6. prosince. Celkově je však Père Noël nejrozšířenější postavou spojenou s nošením dárků ve francouzské vánoční tradici.

Kdo nosí dárky v polsku 

V Polsku na Vánoce jsou dárky tradičně neseny postavou zvanou "Święty Mikołaj" (Sv. Mikuláš) nebo "Gwiazdor" (Hvězdář).

Święty Mikołaj je polská verze Sv. Mikuláše a je spojován s nošením dárků pro děti. Podobně jako ve většině západních zemí, Święty Mikołaj je zobrazován jako starší muž s bílým plnovousem a červeným oblekem. Přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Často vystupuje ve společnosti andělů nebo pomocníků, kteří mu pomáhají nosit a distribuovat dárky.

Gwiazdor je další tradiční postavou v polské vánoční tradici, která přináší dárky dětem. Gwiazdor je zobrazován jako postava v černém plášti s hvězdou na čele. Oblečení a vzhled Gwiazdora se může mírně lišit v různých regionech Polska. Gwiazdor přichází na svátek Tří králů, tedy 6. ledna, a přináší dárky pro děti.

V závislosti na rodinných tradicích a regionálních zvyklostech v Polsku může být preferována jedna z těchto dvou postav nebo se mohou kombinovat. Nicméně v současné době je Święty Mikołaj nejběžnější postavou spojenou s nošením dárků v polské vánoční tradici.

Kdo nosí dárky v norsku 

V Norsku na Vánoce jsou dárky tradičně neseny postavou zvanou "Julenissen" nebo "Nisse".

Julenissen je norská verze vánoční postavy, která nosí dárky dětem. Julenissen je často zobrazován jako malý skřítek nebo trpaslík s dlouhým plnovousem a červeným čepcem. Podobně jako jiné vánoční postavy, Julenissen přichází na saních tažených soby a nosí dárky pro děti na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Julenissen vstupuje do domů přes komín a zanechává dárky pod vánočním stromkem.

Julenissen

V norské tradici existuje také postava nazvaná "Nisse", která je spojována s vánočními dárky. Nisse je mýtická postava připomínající skřítka nebo trpaslíka, který je spojován s ochranou domu a hospodářství. V některých rodinách může být Nisse vnímán jako postava, která přináší dárky nebo drobné pozornosti pro členy rodiny na Štědrý večer.

V současných časech je Julenissen častěji spojován s nošením vánočních dárků v Norsku, zatímco postava Nisse je spíše vnímána jako ochránce domova a farmy. Nicméně rodinné tradice a zvyky se mohou lišit, a některé rodiny mohou přizpůsobit tyto postavy podle svých individuálních preferencí a tradic.

Kdo nosí dárky v anglii 

V Anglii na Vánoce jsou dárky tradičně neseny postavou nazývanou "Father Christmas" (Otec Vánoce) nebo "Santa Claus".

Father Christmas je anglická verze Santa Clause a je zobrazován jako starší muž s bílým plnovousem a červeným oblekem. Podobně jako ve většině západních zemí, Father Christmas přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Dárky se v Anglii rozbalují ale až 25. prosince ráno. Vstupuje do domů přes komín a zanechává dárky pod vánočním stromkem.

Santa

Postava Santa Claus je také rozšířená v anglické vánoční tradici. Santa Claus je obvykle zobrazován jako tlustý muž s bílým plnovousem a červeným oblekem, který přichází na saních tažených soby a nosí dárky pro děti na Štědrý večer. V průběhu let se postava Father Christmas a Santa Claus často sloučily v jednu postavu, která je spojována s nošením vánočních dárků v Anglii. Obě verze jsou běžně používány a pojmy Father Christmas a Santa Claus jsou často používány jako synonyma.

Je třeba poznamenat, že zvyky a tradice se mohou lišit v různých rodinách a regionech Anglie. Některé rodiny mohou preferovat jedno jméno nebo postavu před druhou, ale obě verze jsou známé a používané v anglické vánoční kultuře.

Kdo nosí dárky na ukrajině 

Na Ukrajině na Vánoce nosí dárky postava jménem "Did Moroz" (Дід Мороз), což znamená Otec Mrazu (Děda Mráz).

Did Moroz je podobný postavě Santa Clause, ale s ukrajinským nádechem. Je zobrazován jako starší muž s bílým plnovousem a často má na sobě dlouhý bílý plášť nebo kožich. Did Moroz přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince, nebo v některých regionech na svátek Tří králů, tedy 6. ledna.

Did Moroz je často doprovázen postavou nazvanou "Snihurónka" (Снігуронька), což je mladá dívka oděná v bílém plášti, symbolizující zimu a sníh. Společně přicházejí do domovů, zpívají vánoční písně a předávají dárky dětem. Did Moroz a Snihurónka jsou důležitou součástí ukrajinské vánoční tradice a představují symboly radosti, štědrosti a zimní atmosféry. Oblečení a vzhled postav mohou mírně variabilní podle regionu.

Je třeba poznamenat, že na Ukrajině se také slaví Vánoce podle juliánského kalendáře, který odpovídá 7. lednu podle gregoriánského kalendáře. V těchto oblastech může být slavení Vánoc a nošení dárků spojeno s jinými tradicemi a postavami, jako je například "Svjatyj Mykolaj" (Святий Миколай), což je ukrajinská verze Sv. Mikuláše.

Kdo nosí dárky ve španělsku 

Ve Španělsku dárky rozdává "Los Reyes Magos" (Tři králové) nebo také "Papa Noel" (Otec Vánoc).

Los Reyes Magos jsou významnou součástí španělské vánoční tradice. Podle biblického příběhu, Tři králové (Kaspar, Melichar a Baltazar) přišli z východu do Betléma, aby přinesli dary Ježíšovi. Na základě této tradice přicházejí Tři králové do domů ve Španělsku při slavení Epifanie, což je 6. ledna, a přinášejí dárky dětem.

V tento den se pořádají velkolepé průvody, známé jako "Cabalgata de Reyes", kdy jsou Tři králové oblečeni v kostýmech a projíždějí ulicemi na velbloudech nebo ve vozech. Během průvodu hází dětem sladkosti a drobné dárky. Poté, co skončí průvod, děti nacházejí své dárky doma.

Papa Noel, což je španělská verze Santa Clause, je také přítomen ve španělské vánoční tradici. Papa Noel je zobrazován jako starší muž s bílým plnovousem a červeným oblekem, podobně jako ve většině západních zemí. V některých rodinách Papa Noel přináší menší dárky na Štědrý večer, tedy 24. prosince, zatímco v jiných je jeho role spíše doplňková k Třem králům.

Obě postavy, Los Reyes Magos a Papa Noel, jsou součástí vánočních oslav ve Španělsku, přičemž příslušná postava může být preferována v závislosti na regionu nebo rodinných tradicích.

Kdo nosí dárky v japonsku 

Dárky v Japonsku rozdává postava jménem "Hoteiosho" (布袋将軍) nebo "Santa Claus". Hoteiosho je japonská verze Santa Clause.

Tato postava je založena na buddhistickém mnišském vůdci, který byl známý svou štědrostí a dobrotou. Hoteiosho je často zobrazován jako tlustý muž s výrazným plnovousem a nosí kožený pytel, ve kterém má dárky. Přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince.

V Japonsku je 24. prosince více spojováno se svátkem a romantickou atmosférou než s tradičními vánočními oslavami. V této době si páry a mladí lidé vyměňují dárky a romantické projevy. Osoby v roli Hoteiosho jsou často viděny v obchodech nebo na veřejných prostranstvích, kde rozdávají sladkosti a drobné dárky, zejména dětem.

I když se Vánoce v Japonsku staly komerčním svátkem, je třeba poznamenat, že zdejší tradice je ovlivněna zejména západními zeměmi a má své specifické charakteristiky. Tradiční japonské svátky, jako je například O-Shogatsu (japonský Nový rok), mají ve společnosti větší význam a jsou spojeny s tradičními rituály a zvyky.

Kdo nosí dárky v rusku 

Ruské Vánoce jsou dprovázeny postavou "Ded Moroz" (Дед Мороз), což znamená Děda Mráz.

Ded Moroz je ruská verze Santa Clause a je považován za hlavního nositele dárků na Vánoce. Ded Moroz je zobrazován jako starší muž s dlouhým bílým plnovousem a nosí kožený nebo bílý plášť a čepici. Podobně jako ve většině západních zemí, Ded Moroz přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Vstupuje do domů přes komín nebo prostě vchází přes dveře a zanechává dárky pod vánočním stromkem.

Děda Mráz

Ded Moroz je často doprovázen postavou nazvanou "Snegúročka" (Снегурочка), což je mladá dívka oděná v bílém plášti, symbolizující zimu a sníh. Společně přicházejí do domovů, zpívají vánoční písně a předávají dárky dětem.

Ded Moroz a Snegúročka jsou důležitou součástí ruské vánoční tradice. Společně představují symboly radosti, štědrosti a zimní atmosféry. Oblečení a vzhled těchto postav se mohou mírně lišit podle regionu.

Je třeba poznamenat, že v Rusku jsou Vánoce slaveny podle juliánského kalendáře, který odpovídá 7. lednu podle gregoriánského kalendáře. V tento den může být také nošení dárků spojeno s postavou "Svjatyj Mykolaj" (Святий Миколай), což je ruská verze Sv. Mikuláše.

Kdo nosí dárky v číně 

V Číně Vánoce nejsou tradičním náboženským svátkem a jejich oslava má odlišný charakter od západních zemí. Ve většině případů se Vánoce v Číně slaví spíše jako komerční a kulturní událost.

V čínské kultuře na Vánoce je běžné, že dárky dávají především rodiče dětem nebo partneři si vyměňují dárky. Tato tradice je spíše o osobním projevu lásky a péče než o přítomnosti specifických (mýtických) postav, které by nosili dárky.

V obchodech a obchodních centrech v Číně můžete vidět dekorace a ozdoby spojené s Vánocemi, jako jsou vánoční stromky, světýlka a Santa Claus. Některá místa mohou mít i kostýmované postavy jako Santa Claus, kteří vítají a fotí se s návštěvníky, zejména s dětmi.

Nicméně je třeba poznamenat, že v Číně má větší kulturní význam a tradici čínský Nový rok, který je slaven podle lunárního kalendáře. Během čínského Nového roku jsou běžné rodinné oslavy, dárky a tradice spojené s tímto svátkem.

Kdo nosí dárky ve finsku 

Ve Finsku rozdává dětem dárky "Joulupukki" (Vánoční koza) nebo také "Pukki" (Koza).

Joulupukki je finská verze Santa Clause a je považován za hlavního nositele dárků na Vánoce. Joulupukki je zobrazován jako starší muž s bílým plnovousem a nosí červený oblek. Místo sobů je obvykle spojován s koňmi nebo saněmi taženými koňmi. Joulupukki přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Vstupuje do domů přes dveře a zanechává dárky pod vánočním stromkem.

Tradice Joulupukki má také své kořeny ve starých finských pověstech, které spojovaly Vánoce s mytologickou postavou známou jako "Koza Yule" nebo "Koza Turso". Joulupukki je pokračovatelem těchto tradic a stal se významnou postavou ve finské vánoční kultuře.

Joulupukki je často doprovázen postavou nazvanou "Tonttu" (Elf). Tonttu je tradiční finský skřítek, který pomáhá Joulupukkiho s dárky a zajišťuje, že jsou dodány správným lidem.

Joulupukki a Tonttu jsou důležitými symboly finských Vánoc a jsou silně zakořeněny ve finské kultuře a tradicích.

Kdo nosí dárky v rakousku 

V Rakousku na Vánoce jsou dárky tradičně neseny postavou nazývanou "Christkind" (Ježíšek).

Christkind je zobrazeno jako andělské dítě nebo andělská postava s křídly. V rakouské tradici je Christkind spojen s přinášením dárků pro děti na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Christkind přichází do domů a zanechává dárky pod vánočním stromem. Někdy je Christkind doprovázeno malými anděly, kteří mu pomáhají nosit a distribuovat dárky.

Holčička s vánočními dárky

Je třeba poznamenat, že v některých částech Rakouska může být také přítomna postava nazvaná "Krampus". Krampus je tradiční figura spojená s adventem a Vánocemi, která se objevuje především ve štýrské a korutanské oblasti Rakouska. Krampus je zobrazen jako démonská postava s rohy, chlupy a dlouhým jazykem a hraje roli komplementární k Christkindu. Krampus navštěvuje domy během adventu a "trestá" zlobivé děti. Nicméně Krampus samotný nedodává dárky, ale spíše se věnuje temnější a strašidelnější stránce vánočních tradic.

Celkově však Christkind zůstává nejvýznamnější postavou spojenou s nošením dárků v rakouské vánoční tradici.

Kdo nosí dárky na slovensku 

Na Slovensku na Vánoce jsou dárky tradičně neseny postavou zvanou "Ježiško" (Malý Ježíšek) nebo také "Svätý Mikuláš" (Sv. Mikuláš).

Ježiško je na Slovensku považováno za hlavního nositele dárků na Vánoce. Ježiško je obvykle představováno jako malé dítě nebo andělská postava. Podobně jako v jiných zemích, Ježiško přináší dárky dětem na Štědrý večer, tedy 24. prosince. Dárky jsou zpravidla umístěny pod vánočním stromkem a Ježiško je vnímán jako ten, kdo je přinesl.

Svätý Mikuláš, který je také znám jako Mikuláš, je další významnou postavou ve slovenské vánoční tradici. Svätý Mikuláš je obvykle zobrazován jako starší muž s plnovousem, který nosí mitru a biskupský rouch. Svätý Mikuláš přichází 6. prosince a hodnotí, zda byly děti během roku hodné nebo zlobivé. Dětem, které byly hodné, přináší dárky, zatímco ty, které byly zlobivé, dostávají uhlí.

Obě postavy, Ježiško a Svätý Mikuláš, jsou důležitými symboly slovenských Vánoc a přinášejí radost a očekávání dětem v této vánoční sezóně.

 

 

Nadělte si pod stromeček voňavou svíčku