Pověry na Vánoce: Zajímavé tradice plné víry a naděje

Pověry na Vánoce: Zajímavé tradice plné víry a naděje

Vánoce jsou časem, který nás všechny spojuje v tradicích, radosti a vzpomínkách. Součástí tohoto magického období jsou také různé pověry a tradice, které dodávají Vánocům a Štědrému dnu tajemno. V tomto článku se podíváme na některé z těchto pověr, které jsou spojené s Vánocemi a přinášejí naději a očekávání.

 

Vánoční tradice

Kdo se postí, uvidí zlaté prasátko 

Jednou z nejznámějších pověr spojených s Vánocemi je přesvědčení, že pokud se člověk řádně postí na Štědrý den, uvidí zlaté prasátko. Tato pověra vznikla pravděpodobně z dávné tradice, kdy se postní období chápalo jako čas očisty a duševní přípravy na narození Ježíše Krista. Zlaté prasátko symbolizuje štěstí a hojnost, které se přisuzují těm, kteří prožijí svátky s pokorou a zdrženlivostí.

Kapří šupiny pod talířem 

Další pověrou je víra, že když si uložíte kapří šupiny pod talíř při Štědrovečerní večeři a následně si je schováte do peněženk, přitáhnete bohatství a finanční úspěchy. Tato pověra má své kořeny v tradici vánočního rybolovu a spojuje se s představou, že kapři jsou symbolem bohatství a hojnosti. Kapří šupiny jsou považovány za talisman, který přináší štěstí a peníze.

Pouštění lodiček 

Rozlouskněte ořechy a do prázdných skořápek voskem připevněte malé svíčky. Připravte misku s vodou a každý člen rodiny položí svou svíčku z ořechu na hladinu. Pokud jsou lodičky pospolu znamená to, že Vaše rodina zůstane v příštím roce spolu. Pokud se některá lodička odloučí symbolizuje to, že tento člen rodiny v příštím roce opustí rodinu. V případě, že se lodička potopí, je to dle pověry symbolika smrti.

Hod střevícem 

Další zajímavou pověrou je přesvědčení, že pokud hodíte střevícem přes rameno za sebe na Štědrý večer a špička střevíce bude směřovat ke dvěřím. Znamená to, že se do roka vdáte. Tato pověra má své kořeny v dávných zvycích, kdy se na Vánoce pořádaly taneční večírky a mladí lidé hledali svého životního partnera. Hody střevícem symbolizují odhození osamělosti a otevření se novému štěstí a lásce.

Rozkrajování jablka 

Další oblíbenou pověrou, kterou si zde zmíníme, je přesvědčení, že pokud rozkrojíte jablko na Štědrý den a najdete v něm celistvý křížek (hvězdičku), čeká vás šťastný a zdravý rok. Tato pověra vznikla pravděpodobně z lidových zvyků a představ o plodnosti a zdraví. Jablko jako symbol života a křížek jako symbol víry jsou spojovány s nadějí na šťastný a zasloužený rok.

Další zajímavé pověry ze světa 

Stříbrný šperk pod polštářem

Podle této pověry, pokud si na Štědrý večer položíte stříbrný šperk pod polštář, budete mít příjemné sny a štěstí v následujícím roce. Tato pověra je spojována se starou vírou v magickou moc stříbra a jeho schopnost přinášet ochranu a prosperitu.

Lízátko s předpovědí

Tato pověra je oblíbená mezi dětmi. Podle tradice si na Štědrý den vezmou lízátko se slovy, která mají předpovědět jejich budoucnost. Například "láska", "bohatství" nebo "dovolená". Pověra praví, že slovo na lízátku ukáže, jaký osud je čeká v nadcházejícím roce.

Sedm druhů jídla na stole

Tato pověra praví, že na Štědrý den by mělo být na stole připraveno alespoň sedm druhů jídla. Každý druh jídla symbolizuje něco specifického, jako je zdraví, bohatství, štěstí, hojnost atd. Tato pověra má kořeny v lidové tradici, která zdůrazňovala význam hostiny a důležitost sdílení jídla s rodinou a přáteli.

Sedící slepice na vejci

Sedí-li slepice na vejci na Štědrý večer, přinese to bohatství a plodnost do domácnosti. Tato pověra má svůj původ v představě, že vejce symbolizují nový život a růst.

Noste nové spodní prádlo

Nosit nové spodní prádlo na Štědrý den přináší štěstí a nový začátek v nadcházejícím roce. Lidé si kupují nové spodní prádlo a oblékají si ho na sebe na Silvestra, aby symbolicky opustili minulost a vstoupili do nového roku s novou energií.

Přání se plní o Vánocích

Pokud si na Štědrý večer přejete něco velmi silně a zaklepete na stůl, Ježíšek vám splní vaše přání. Tato pověra vychází z představy, že zaklepání na dřevěný povrch přivolává pozornost Ježíška a upozorňuje ho na vaše přání.

 

Pověry na Vánoce jsou fascinující součástí naší kultury a tradic. Přinášejí nám naději, víru a zároveň oživují atmosféru magie a tajemství tohoto krásného období. Ať už věříme v jejich pravdivost nebo je chápeme jako příjemné tradice, pověry na Vánoce nás spojují a připomínají nám důležitost rodiny, radosti a lásky.

 

 

Vyberte si voňavé svíčky